Fundació URV  • La Llei 11/2007 d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics en el seu article 10 defineix el concepte de seu electrònica com "aquella adreça electrònica disponible per als ciutadans a través de xarxes de telecomunicacions la titularitat, gestió i administració de la qual correspon a una administració pública, òrgan o entitat administrativa en l'exercici de les seves competències" i, en el mateix article, determina que l'Administració pública titular ha de garantir "la identificació del titular de la seu".

    Aquest site és la seu electrònica de la Fundació de la Universitat Rovira i Virgili.


Nota legal - Accessibilitat - Mapa web

© 2021 Fundació URV