Fundació URV


Portada > Empreses > Perfil del contractant

Perfil del contractant

Llei de contractes del sector públic («BOE» Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014)

Plataforma de serveis de Contractació Pública

* Les licitacions posteriors a març de 2018 es gestionen totes des de la Plataforma de serveis de Contractació Pública.

Serveis

En aquests moments no hi ha cap oferta disponible.

Històric de Serveis Pujar

Subministraments

En aquests moments no hi ha cap oferta disponible.

Històric de Subministraments Pujar

Obres

En aquests moments no hi ha cap oferta disponible.

Històric de Obres Pujar

Concessió d'obra pública

En aquests moments no hi ha cap oferta disponible.

Històric de Concessió d'obra pública Pujar

Contracte administratiu especial

En aquests moments no hi ha cap oferta disponible.

Històric de Contracte administratiu especial Pujar

Contracte concessió administrativa

En aquests moments no hi ha cap oferta disponible.

Històric de Contracte concessió administrativa Pujar

Gestió de servei públic

En aquests moments no hi ha cap oferta disponible.

Històric de Gestió de servei públic Pujar

Nota legal - Accessibilitat - Mapa web

© 2024 Fundació URV