Fundació URV


Portada > Empreses > Perfil del contractant

Perfil del contractant

Instruccions internes de contractació de la FURV

Llei de contractes del sector públic («BOE» Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre de 2011)

Serveis

En aquests moments no hi ha cap oferta disponible.

Històric de Serveis Pujar

Subministraments

En aquests moments no hi ha cap oferta disponible.

Històric de Subministraments Pujar

Obres

En aquests moments no hi ha cap oferta disponible.

Històric de Obres Pujar

Concessió d'obra pública

En aquests moments no hi ha cap oferta disponible.

Històric de Concessió d'obra pública Pujar

Contracte administratiu especial

En aquests moments no hi ha cap oferta disponible.

Històric de Contracte administratiu especial Pujar

Contracte concessió administrativa

En aquests moments no hi ha cap oferta disponible.

Històric de Contracte concessió administrativa Pujar

Gestió de servei públic

En aquests moments no hi ha cap oferta disponible.

Històric de Gestió de servei públic Pujar

Nota legal - Accessibilitat - Mapa web

© 2018 Fundació URV