Fundació URV


Portada > Empreses > Perfil del contractant

Perfil del contractant

Llei de contractes del sector públic («BOE» Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014)

Plataforma de serveis de Contractació Pública

* Les licitacions posteriors a març de 2018 es gestionen totes des de la Plataforma de serveis de Contractació Pública.

Altres licitacions

Serveis

Núm.
Expedient
Descripció Estat de
tramitació
Data límit presentació ofertes
2017‐05 Contracte pòlissa de Responsabilitat Civil d'Administradors i alta direcció Adjudicat 23/06/2017; 18:00 h
2017‐04 Servei d’assessorament legal i estratègic en transferència de tecnologia, recerca i innovació Adjudicat 03/06/2017; 13:30:00 h
2017-03 Contracte de servei d'assessorament fiscal Adjudicat 19/05/2017 13:30h
2017-02 Contracte pòlissa responsabilitat civil, Fundació URV Adjudicat 27/04/2017, 13:30 h
2017-01 Contracte pòlissa responsabilitat civil, Fundació URV Adjudicat 16/03/2017, 13:30h
2010-005 Disseny i implantació d’un sistema d’informació de suport a la presa de decisions de l’Òrgan de Govern de l’associació Adjudicat Negociat sense publicitat d'acord l'art.158 e) de la LCSP
2010-004 Realització dels treballs de control, manteniment tècnic i calibratge de les xarxes de vigilància radiològica ambiental de la generalitat de catalunya, de la xarxa d'estacions meteorològiques associades a aquestes xarxes i del manteniment i desenvolu Adjudicat 10 de setembre de 2010 a les 14:00 hores
2010-003 DE PRE-TRACTAMENT I ANÀLISI DE METALLS EN MOSTRES AMBIENTALS, BIOLÒGIQUES I D’ALIMENTS Adjudicat
2010-002 SERVEI D’ANÀLISI DE DIOXINES I FURANS EN MOSTRES AMBIENTALS (SÒLS I VEGETACIÓ) I D’ALIMENTS Adjudicat
2009-003 Construcció, subministrament i posada en funcionament de dues estacions de mesura de radioactivitat ambiental Adjudicat Negociat sense publicitat d'acord amb l'art. 122 de la LCSP

Anterior

Pàgina 1 de 2

Següent


Nota legal - Accessibilitat - Mapa web

© 2021 Fundació URV