Fundació URV


Portada > Empreses > Perfil del contractant

Perfil del contractant

Llei de contractes del sector públic («BOE» Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014)

Plataforma de serveis de Contractació Pública

* Les licitacions posteriors a març de 2018 es gestionen totes des de la Plataforma de serveis de Contractació Pública.

Altres licitacions

Obres

Núm.
Expedient
Descripció Estat de
tramitació
Data límit presentació ofertes

Anterior

Pàgina 1 de 1

  • 1

Següent


Nota legal - Accessibilitat - Mapa web

© 2021 Fundació URV