Fundació URV


Portada > Empreses > Perfil del contractant

Perfil del contractant

Llei de contractes del sector públic («BOE» Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014)

Plataforma de serveis de Contractació Pública

* Les licitacions posteriors a març de 2018 es gestionen totes des de la Plataforma de serveis de Contractació Pública.

Altres licitacions

Contracte concessió administrativa

Núm.
Expedient
Descripció Estat de
tramitació
Data límit presentació ofertes

Anterior

Pàgina 1 de 1

  • 1

Següent


Nota legal - Accessibilitat - Mapa web

© 2021 Fundació URV